Sovembar u Kikindi | Turistički kalendar Srbije

Sovembar je kulturna i edukativna manifestacija koja se od pre desetak godina svakog novembra održava u Kikindi – gradu na severu Banata koji predstavlja najveće zimsko stanište malih sova ušara na svetu.

Još uvek nedovoljno objašnjen prirodni fenomen ogleda se u činjenici da se ova vrsta sova krajem jeseni u ogromnom broju gnezdi u krošnjama kikindskih platana, lipa i koprivića, rešena da baš tu provede nastupajuću zimu. I to ne bilo gde, već u samom centru grada - na Trgu srpskih dobrovoljaca.

Imajući u vidu da se sove ušare pretežno hrane poljskim miševima kojih po banatskim njivama ima u izobilju, pretpostavka je da im veoma odgovara i mikroklima ovog mesta, kao i gostoprimljivost njegovih žitelja. Naime, u Kikindi je godinama unazad zakonom zabranjeno bilo kakvo narušavanje staništa, seča drveća ili uništavanje sovinih gnezda.

Biti simbol Kikinde u konkurenciji džinovskih „ludaja“ ili mamutice Kike zaista nije lako, ali sove su i nad pomenutim odnele primat. Čak je i BBC ekipa u više navrata pravila reportaže o koloniji sova koja tokom zime naseljava Kikindu i neretko broji blizu hiljadu jedinki.

Sova_utina_mala_ušara
Sova mala ušara (FOTO: Pixabay)

Stoga je u Kikindi novembar s punim pravom proglašen mesecom sova i šaljivo preimenovan u „sovembar“. Manifestacija se održava tokom čitavog meseca i obrazovnog je karaktera. U kikindskom narodnom muzeju, vrtićima i školama održavaju se izložbe i radionice na kojima deca uče o sovama, njihovom načinu života i zaštiti ove vrste.

Na gradskom trgu takođe sve je u znaku sova, ali je centralni događaj rezervisan za poslednju sedmicu u mesecu. Takozvana „Sova patrola“ predstavlja prebrojavanje sova na kikindskom trgu, u kome pored ornitologa iz Zavoda za zaštitu prirode učestvuju i đaci kikindskih osnovnih škola. Rekordan broj sova u centru grada izbrojan je 2009. godine kada su u krošnjama drveća zabeležene čak 743 jedinke malih sova ušara.

Globalne klimatske promene učinile su da tokom poslednje decenije novembar bude nešto topliji nego što je uobičajeno pa je tako i broj sova danas manji nego ranije. Ipak, sa prvim mrazevima i snegovima, „kikindske“ sove se polako grupišu i izvesno se mogu videti tokom zimskih meseci kako dremaju u ogoljenim krošnjama drvoreda na gradskom trgu.

Ovogodišnja „Sova patrola“ planirana je za 25. novembar.