Uslovi korišćenja

Korišćenjem sajta www.planplus.rs (u daljem tekstu „Sajt“) prihvatate Uslove korišćenja, kao i pravno obavezujući odnos između Vas kao korisnika Sajta i kompanije Contrast d.o.o., Čarli Čaplina 25, Beograd, MB: 07920130 (u daljem tekstu „Contrast“), kao vlasnika navedenog internet portala. Ukoliko se ne slažete ili ne prihvatate u potpunosti dole navedene uslove, molimo Vas da ne koristite Sajt.

SADRŽAJ SAJTA

Sajt i njegov celokupan sadržaj (baze podataka, kartografski, tekstualni, grafički i meta podaci) vlasništvo su kompanije Contrast d.o.o. ili njenih poslovnih partnera i mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe, osim u slučaju kada je naznačeno drugačije. Upotreba sadržaja koji nije u skladu sa Uslovima korišćenja, bez pismene saglasnosti vlasnika sadržaja, strogo je zabranjena i podleže krivičnoj odgovornosti u skladu sa važećim Zakonom o autorskom i srodnim pravima (Službeni glasnik RS broj 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016).

UPOTREBA SAJTA

Contrast dozvoljava korišćenje Sajta na sledeći način:

 • Korisniku nije dozvoljeno da na bilo koji način ili bilo kojim sredstvom reprodukuje, umnožava, distribuira i prilagođava sadržaj Sajta, kao ni da menja i vrši reverzni inženjering, odnosno prevodi Sajt bez pismenog ovlašćenja kompanije Contrast;

 • Zabranjeno je neovlašćeno preuzimanje i objavljivanje bilo kog dela sadržaja Sajta, uključujući mape, u unikatnim ili serijskim publikacijama, kao ni u štampanoj ili digitalnoj formi u bilo koje svrhe. Prilikom korišćenja Sajta ponašajte se u skladu sa važećim zakonima i propisima;

 • Zabranjeno je korišćenje Sajta u propagandne svrhe;

 • Zabranjeno je postavljanje ili transmisija virusa i svih kompjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bilo koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad Sajtom ili pratećom opremom;

REGISTRACIJA, KORISNIČKO IME I LOZINKA

Pri određenim aktivnostima Sajt poziva korisnike na registraciju. Registrovanjem, korisnik daje pristanak da će neki od podataka koje je ostavio biti objavljeni na sajtu www.planplus.rs. Svi dostavljeni podaci moraju biti u skladu sa važećim pravilima.

Contrast zadržava pravo da u slučajevima kao što su lažno predstavljanje, uvredljivo ponašanje ili zloupotreba Sajta u svrhu slanja masovnih i reklamnih poruka (spam), odbije ili zabrani registraciju korisniku i tako onemogući pristup delu Sajta za koji je neophodna registracija. Ovakvu odluku Contrast ne mora obrazložiti.

Korisničko ime i lozinka su vlasništvo korisnika Sajta i ne treba ih prenositi trećem licu. Korisnik Sajta je odgovoran za sve interakcije koje se pod njegovim korisničkim imenom i lozinkom odvijaju. U slučaju neovlašćene upotrebe korisničkog imena i lozinke, korisnik Sajta dužan je da obavesti Contrast. Za bilo kakvu eventualnu štetu nanetu korisniku Sajta, a prouzrokovanu sopstvenim propustom da postupa po navedenim pravilima, Contrast ne snosi odgovornost.

BRISANJE NALOGA SA PLANPLUS-A

Ukoliko iz bilo kog razloga želite da obrišete svoj PlanPlus profil, to možete učiniti na način na koji je opisano u dokumentu o Politici privatnosti.

KOMENTARISANJE NA SAJTU

U cilju sigurnosti svih korisnika Sajta, komentarisanje može biti dozvoljeno samo registrovanim korisnicima putem imejla ili naloga na društvenim mrežama.

Komentarisanje korisnika na Sajtu dozvoljeno je isključivo u svrhu poboljšanja opšteg kvaliteta usluge. S tim u vezi, Contrast podstiče i daje prednost komentarima sa konstruktivnim i kvalitetnim sadržajem, odnosno zadržava pravo da sadržaj za koji utvrdi da je neadekvatan, netačan ili uvredljiv, ne objavi. Ovakvu odluku Contrast ne mora obrazložiti.

Prihvatanjem uslova za komentarisanje na Sajtu prihvatate da:

 • Contrast ne garantuje za verodostojnost i kvalitet podataka i informacija sadržanih u komentarima.

 • Sadržaj komentara predstavlja lično mišljenje ili stav korisnika Sajta – autora komentara, koji je isključivo i jedino odgovoran za sadržaj istog. Komentari na Sajtu odobravaju se ili odbijaju automatski i ne mogu biti izmenjeni, pa s tim u vezi, a na osnovu odredbe o isključenju odgovornosti Člana 16 Zakona o elektronskoj trgovini, kompanija Contrast nema bilo kakvu odgovornost prema trećim licima.

 • Na Sajtu nije dozvoljeno objavljivati materijal kojim se vrši neovlašćeno reklamiranje (spam), kleveta, diskriminacija ili zloupotreba bilo koje vrste, kao i sadržaj kojim se povređuju prava drugih lica, zatim sadržaj koji je uvredljiv, lažan, preteći, neprikladan, štetan, vulgaran, pornografski ili sadržaj koji na bilo koji način podstiče na krivično delo i protivzakonito delovanje. Contrast zadržava pravo da ovakav materijal ukloni sa Sajta bez prethodnog upozorenja korisnika.

 • Zabranjeno je svako lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog fizičkog ili pravnog lica, kao i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa Sajtom ili fizičkim i pravnim licima, vezanim za isti.

 • Postavljanjem sadržaja na naš Sajt, to činite isključivo na sopstvenu odgovornost i garantujete da imate sva neophodna prava intelektualne svojine da raspolažete takvim sadržajem.

LINKOVI SAJTOVA TREĆIH LICA

U cilju opšteg poboljšanja usluge, Sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima. Oni su postavljeni kao pogodnost korisnika i Contrast ne kontroliše niti je odgovoran za objavljene sadržaje na sajtovima trećih lica i politiku zaštite privatnosti, te se odriče bilo kakve odgovornosti ukoliko takvi sajtovi:

 • Imaju neprecizan, netačan ili neprikladan sadržaj;

 • Nisu bezbedni, sadrže viruse i/ili druge štetne materijale;

 • Sadrže klevete, vređaju;

 • Povređuju bilo čije pravo intelektualne svojine.

SPREČAVANJE PRISTUPA

Saglasni ste da, u slučaju nepoštovanja Uslova korišćenja, kompanija Contrast po sopstvenom nahođenju, može obustaviti Vaš pristup ili onemogućiti korišćenje ovog Sajta, u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga, bez prethodnog upozorenja. Takođe, saglasni ste da ni kompanija Contrast, ni preduzeća sa kojima je povezana, neće biti odgovorni Vama ni bilo kom trećem licu zbog obustavljanja Vašeg pristupa ovom Sajtu, ili bilo kojim informacijama ili datotekama, niti će se od njih tražiti da takve informacije ili datoteke Vama učine dostupnim nakon bilo kog takvog obustavljanja.

PROMENA USLOVA KORIŠĆENJA

Contrast može bilo kada, bez prethodne najave, izmeniti ili dopuniti uslove korišćenja Sajta ažuriranjem ove izjave. Ovakve izmene su za korisnika Sajta obavezujuće, pa je preporučljivo periodično posetiti ovu stranu i informisati se o njima.

Daljim korišćenjem bilo kojih usluga Sajta, saglasni ste da prihvatate sve prethodno objavljene promene pravila i uslova korišćenja.

PROMENE NA SAJTU

Contrast zadržava pravo da u bilo kom trenutku, privremeno ili trajno, u celini ili delimično, modifikuje ili ukine ovaj Sajt bez prethodnog upozorenja ili ograniči dostupnost Sajta određenim licima ili geografskom području. Korišćenjem Sajta saglasni ste da ni naša kompanija, kao ni kompanije s njom u vezi, nisu odgovorne za bilo kakve izmene i Vaš nastavak korišćenja značiće da promene Sajta prihvatate.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Contrast ne garantuje za kvalitet usluga koje se nude korisniku preko Sajta. Takođe, Contrast nije odgovoran za pravilno funkcionisanje ili tačnost sadržaja Sajta. Korisnik oslobađa Contrast od odgovornosti za svaku materijalnu i nematerijalnu štetu nastalu korišćenjem Sajta ili usled nemogućnosti korišćenja istog.

Kompanija Contrast, kao i kompanije sa kojima je povezana, nemaju kontrolu nad eventualnom štetom, niti mogu biti odgovorni za zloupotrebu ili štetu izazvanu korisniku od strane trećeg lica.

INTELEKTUALNA SVOJINA

Contrast je vlasnik moralnih, imovinskih, autorskih i srodnih prava na Sajtu i pripadajućoj bazi podataka. Svako neovlašćeno korišćenje Sajta uključujući kopiranje sadržaja, dizajna ili bilo kog drugog elementa biće sankcionisano krivičnim i prekršajnim prijavama po hitnom postupku. Žig “PlanPlus” je intelektualna svojina Contrast-a i svako neovlašćeno korišćenje je strogo zabranjeno.

OGLAŠAVANJE

Oglašavanje robe i usluga trećih lica na Sajtu se vrši u skladu sa Zakonom o oglašavanju (Službeni glasnik RS broj 6/2016 i 52/2019). Contrast ne garantuje niti je odgovoran za kvalitet robe i usluga koje se reklamiraju na Sajtu.

ZAKON I NADLEŽNOSTI

Uslovi korišćenja i upotreba ovog Sajta podleže zakonima Republike Srbije i u slučaju spora nadležni su sudovi u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije.