Uslovi korišćenja

Vaš pristup sajtu www.planplus.rs (u daljem tekstu „Sajt“) podleže sledećim uslovima korišćenja kao i svim važećim zakonima. Ako se sa njima ne slažete ili ih ne prihvatate u potpunosti, molimo Vas da ne koristite Sajt.

SADRŽAJ SAJTA

Sajt i njegov celokupan sadržaj vlasništvo su kompanije Contrast d.o.o., Čarli Čaplina 25, Beograd, MB: 07920130 (u daljem tekstu „Contrast“) ili kompanija sa kojima je ona povezana, pri čemu su sva prava zadržana, osim u slučaju da je naznačeno drugačije. Vaša upotreba sadržaja koja nije u skladu sa uslovima korišćenja bez pismene saglasnosti vlasnika sadržaja strogo je zabranjena.

UPOTREBA SAJTA

Contrast dozvoljava korišćenje Sajta u lične, nekomercijalne svrhe na sledeći način:

 • Korisniku nije dozvoljeno na bilo koji način ili bilo kojim sredstvom da reprodukuje, kopira, prilagođava, menja i vrši reverzni inženjering ili prevodi Sajt bez pismenog ovlašćenja kompanije Contrast;
 • Zabranjeno je objavljivanje bilo kog dela sadržaja Sajta uključujući mape u bilo koje svrhe, u unikatnim i serijskim publikacijama, u štampanoj ili digitalnoj formi. Prilikom korišćenja Sajta ponašajte se u skladu sa važećim zakonima i propisima;
 • Sadržaj Sajta se ne sme distribuirati, modifikovati, prikazivati, reprodukovati, kopirati, prilagođavati, menjati, prodavati ili na bilo koji drugi način upotrebljavati i činiti dostupnim trećim licima bez pismene saglasnosti kompanije Contrast;
 • Zabranjeno je korišćenje Sajta u propagandne svrhe;
 • Zabranjeno je postavljanje ili transmisija virusa i svih kompjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bilo koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad Sajtom ili pratećom opremom;
 • Sajt u pojedinim delovima poziva registrovane korisnike da dostave svoj sadržaj koji će biti prikazan na sajtu www.planplus.rs. Svaki dostavljeni sadržaj mora biti u skladu sa važećim pravilima.

DOSTAVLJENI SADRŽAJ

Za sve sadržaje koje dostavite saglasni ste da:

 • Contrast ima pravo, ali ne i obavezu, da proceni sadržaj pre nego što ga postavi na Sajt.
 • Zabranjeno je na Sajtu objavljivati materijal kojim se vrši kleveta, povređuju prava, koji je uvredljiv, lažan, preteći, neprikladan, štetan, vulgaran, pornografski ili sadržaj koji na bilo koji način podstiče na krivično delo i protivzakonito delovanje. Contrast zadržava pravo da ovakav materijal ukloni sa Sajta bez prethodnog upozorenja korisnika.
 • Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa Sajtom ili fizičkim i pravnim licima, vezanim za isti.
 • Ukoliko odlučite da bilo koji sadržaj objavite postavljanjem na naš Sajt, to činite isključivo na sopstvenu odgovornost i garantujete da imate sva neophodna prava intelektualne svojine da raspolažete takvim sadržajem.

REGISTRACIJA, KORISNIČKO IME I LOZINKA

Contrast zadržava pravo da u nekim slučajevima, kao što su lažno predstavljanje, uvredljivo ponašanje i slično (što ne mora obrazložiti), odbije Vašu registraciju i tako Vam onemogući pristup delu Sajta za koji je neophodna registracija.

Korisničko ime i lozinka su lično Vaši, i ne treba ih prenositi trećem licu, jer ste Vi odgovorni za sve interakcije koje se pod njima odvijaju. U slučaju neovlašćene upotrebe korisničkog imena i lozinke, dužni ste da obavestite Contrast. Za bilo kakvu štetu prouzrokovanu Vašim propustom da postupate po navedenim pravilima ne snosimo odgovornost.

LINKOVI SAJTOVA TREĆIH LICA

Sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima. Oni su postavljeni kao pogodnost korisnika i Contrast ne kontroliše niti je odgovoran za objavljene sadržaje na sajtovima trećih lica i politiku zaštite privatnosti, te se odriče bilo kakve odgovornosti ukoliko takvi sajtovi:

 • Imaju neprecizan, netačan ili neprikladan sadržaj;
 • Nisu bezbedni, sadrže viruse iili druge štetne materijale;
 • Sadrže klevete, vređaju;
 • Povređuju bilo čije pravo intelektualne svojine.

SPREČAVANJE PRISTUPA

Saglasni ste da kompanija Contrast po svom sopstvenom nahođenju, može obustaviti Vaš pristup ili korišćenje ovog Sajta, u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga, bez prethodnog upozorenja. Takođe, saglasni ste da ni kompanija Contrast ni preduzeća sa kojima je povezana, neće biti odgovorni Vama ni bilo kom trećem licu zbog obustavljanja Vašeg pristupa ovom Sajtu, ili bilo kojim informacijama ili datotekama, niti će se od njih tražiti da takve informacije ili datoteke Vama učine dostupnim nakon bilo kog takvog obustavljanja.

PROMENA USLOVA KORIŠĆENJA

Contrast može bilo kada, bez prethodne najave, izmeniti ili dopuniti uslove korišćenja Sajta ažuriranjem ove izjave. Ovakve izmene su za Vas obavezujuće, pa je preporučljivo periodično posetiti ovu stranu i informisati se o njima.

Daljim korišćenjem bilo kojih usluga Sajta, saglasni ste da prihvatate sve prethodno objavljene promene pravila i uslova korišćenja.

PROMENE SAJTA

Contrast zadržava pravo da u bilo kom trenutku, privremeno ili trajno, u celini ili delimično, modifikuje ili ukine ovaj Sajt bez prethodnog upozorenja ili ograniči dostupnost Sajta određenim licima ili geografskom području. Korišćenjem Sajta saglasni ste da ni naša kompanija, kao ni kompanije s njom u vezi, nisu odgovorne za bilo kakve izmene i Vaš nastavak korišćenja značiće da promene Sajta prihvatate.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Contrast ne garantuje za kvalitet usluga koje se nude Korisniku preko Sajta. Takodje, Contrast nije odgovoran za pravilno funkcionisanje ili tačnost sadržaja Sajta. Korisnik oslobadja Contrast od odgovornosti za svaku štetu nastalu korišćenjem Sajta ili nastalu zbog nemogućnosti korišćenja Sajta.

Contrast, kao i kompanije sa kojima je povezana nemaju kontrolu nad niti će biti odgovorne za eventualnu štetu ili zloupotrebu izazvanu od strane trećeg lica.

INTELEKTUALNA SVOJINA

Contrast je vlasnik moralnih i imovinskih autorskih i srodnih prava na Sajtu i pripadajućoj bazi podataka. Svako neovlašćeno korišćenje Sajta uključujući kopiranje sadržaja, dizajna ili bilo kog drugog elementa biće sankcionisano krivičnim i prekršajnim prijavama po hitnom postupku. Žig “PlanPlus” je intelektualna svojina Contrast-a i svako neovlašćeno korišćenje je strogo zabranjeno.

OGLAŠAVANJE

Oglašavanje robe i usluga trećih lica na Sajtu se vrši u skladu sa Zakonom o oglašavanju (Sl. glasnik RS 79/05 i dr.). Contrast ne garantuje niti je odgovoran za kvalitet robe i usluga koje se reklamiraju na Sajtu.

ZAKON I NADLEŽNOSTI

Uslovi korišćenja i upotreba ovog Sajta podleže zakonima Republike Srbije, i u slučaju spora nadležni su sudovi u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije.

© 1998-2019 Contrast Uslovi korišćenja Privatnost