PlanPlus JavaScript API

Mapa

Prikažite tačnu lokaciju određenog objekta ili područja na mapi u željenom nivou zumiranja i granicama koje Vi postavite.

Lokacija

Prikažite objekte od interesa, imenujte ih, označite i opišite kako Vi želite.

Pretraga

Pretražujte kompletnu mapu i sve njene sadržaje, uključujući i bazu objekata.

Najkraći put

Prikažite najkraći put do svog objekta ili preporučite po Vašem mišljenju najbolju rutu svojim klijentima.

Implementacija mape je jednostavna
// instanciranje mape
var map = L.map('map',
    {
        minZoom: 7,
        maxZoom: 19
    })
    .setView([44.8170, 20.4627], 16)
 
// dodavanje PlanPlus sloja
L.planplusVectorLayer('vaša-licenca')
    .addTo(map)

PlanPlus nudi i mogućnost otvaranja besplatne test licence kako biste mogli da testirate način rada servisa na Vašoj web aplikaciji.

Za više informacija o PlanPlus JavaScript API servisu kontaktirajte sektor za razvoj mapa