PlanPlus JavaScript API

PlanPlus JavaScript API omogućava da brzo i jednostavno u svoju web aplikaciju integrišete najnovije mape Srbije i primenjujete sve njene funkcije na način na koji Vi to želite.

Mapa

Prikažite tačnu lokaciju određenog objekta ili područja na mapi u željenom nivou zumiranja i granicama koje Vi postavite.

Lokacija

Prikažite objekte od interesa, imenujte ih, označite i opišite kako Vi želite.

Pretraga

Pretražujte kompletnu mapu i sve njene sadržaje, uključujući i bazu objekata.

Najkraći put

Prikažite najkraći put do svog objekta ili preporučite po Vašem mišljenju najbolju rutu svojim klijentima.

Implementacija mape je jednostavna

Kreirajte mapu koristeći sledeći primer.

// vaša licenca
var lid = 'XXXX-XXXX-XXXX-XXXX';
 
// instanciranje mape
var map = new maplibregl.Map({
    container: 'map',
    style: 'https://vt.planplus.rs/mapstyle/PPMapaStyle.json?' + lid,
    center: [20.424476, 44.813864],
    zoom: 11
});

Jednim klikom kreirajte test licencu kako biste isprobali način rada servisa na Vašoj web aplikaciji.

Za više informacija o PlanPlus JavaScript API servisu kontaktirajte sektor za razvoj mapa