Politika privatnosti

RUKOVALAC PODACIMA O LIČNOSTI

Contrast d.o.o., Čarli Čaplina 25, Beograd, MB: 07920130, prikuplja i obrađuje podatke o registrovanim korisnicima sajta www.planplus.rs (u daljem tekstu „Sajt“) kao što su ime, prezime i email u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS 97/08 i dr.) (u daljem tekstu „Zakon“).

SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Podaci o ličnosti se obrađuju isključivo u svrhu registracije korisnika za personalizovno dostavljanje korisničkog sadržaja.

DAVANJE PRISTANKA ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

Registracija korisnika preko Sajta ili društvene mreže (Facebook i slično) predstavljaju dobrovoljno davanje pristanka za obradu podataka o ličnosti registrovanog korisnika.

ORGANIZACIONE I TEHNIČKE MERE

Svi podaci o registrovanim korisnicima se strogo čuvaju uz primenu odgovarajućih organizacionih i tehničkih mera i dostupni su samo osobama kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Contrast d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom.

ANONIMIZOVANI PODACI

Contrast d.o.o. takođe prikuplja i obrađuje podatke koji nisu lične prirode (tip vašeg internet pregledača, ime vašeg internet provajdera, web stranice koje ste posetili itd.) kako bi nivo usluge bio što kvalitetniji. U te svrhe se koriste različite tehnologije kao što su npr. kolačići (cookies), Google Analytics, Gemius Audience, Facebook login, koje omogućavaju personalizaciju pruženih usluga ili obradu anonimizovanih podataka.

PRAVA LICA ČIJI PODACI SE OBRAĐUJU

Pristanak za obradu podataka registrovani korisnik može da povuče u svakom trenutku u pisanom obliku pri čemu takav korisnik gubi status registrovanog korisnika. U slučaju nedozvoljene obrade podataka o ličnosti registrovani korisnik uživa sva prava u skladu sa Zakonom.

IZNOŠENJE PODATAKA O LIČNOSTI IZ REPUBLIKE SRBIJE

Contrast d.o.o. po potrebi koristi servere za skladištenje podataka o ličnosti koji se nalaze izvan Republike Srbije. Vašim pristankom za obradu podataka o ličnosti istovremeno dozvoljavate iznošenje vaših podataka o ličnosti izvan Republike Srbije.

© 1998-2019 Contrast Uslovi korišćenja Privatnost