Politika privatnosti

RUKOVALAC PODACIMA O LIČNOSTI

Contrast d.o.o. (u daljem tekstu „Contrast“), sa sedištem u ulici Čarli Čaplina 25, Beograd, MB: 07920130, prikuplja i obrađuje podatke o registrovanim korisnicima sajta www.planplus.rs (u daljem tekstu „Sajt“) i to: fizičkim i pravnim licima koja su, u skladu sa Uslovima korišćenja, saglasna da registracijom i kroz interakciju na Sajtu istom dostave podatke kao što su ime, prezime, email adresa i trenutna lokacija, odnosno naziv i delatnost firme, te identifikacione podatke preduzeća, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik RS 87/18 i dr.) (u daljem tekstu „Zakon“).

Kompanija Contrast obavezuje se da će čuvati privatnost svojih korisnika, osim u slučaju teškog kršenja pravila korišćenja Sajta ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Podaci o ličnosti se obrađuju isključivo u svrhu registracije korisnika za personalizovano dostavljanje korisničkog sadržaja i unapređenja usluge Sajta.

DAVANJE PRISTANKA ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

Registracija korisnika, neposredno preko Sajta ili društvene mreže, predstavlja dobrovoljnu saglasnost korisnika za obradu podataka o ličnosti registrovanog korisnika.

Korisnik odgovara za tačnost datih podataka.

ORGANIZACIONE I TEHNIČKE MERE

Svi podaci o registrovanim korisnicima čuvaju se uz strogu primenu odgovarajućih organizacionih i tehničkih. Svi zaposleni u Contrast-u i pouzdani poslovni partneri odgovorni su za zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom.

UPOTREBA KOLAČIĆA (COOKIES)

Radi unapređenja korisničke usluge Contrast prikuplja i obrađuje podatke koji nisu lične prirode. U cilju efikasnije personalizacije sadržaja, Sajt koristi takozvane kolačiće (cookies) kako bi upamtio korisnička podešavanja, omogućio vezu sa društvenim mrežama i imao pristup informacijama o načinu korišćenja Sajta kako bi usluga bila maksimalno prilagođena potrebama korisnika.

Neki od kolačića su neophodni za pravilno funkcionisanje stranice, dok se drugi koriste za poboljšanje funkcionalnosti, performansa, oglašavanje i statistiku odn. praćenje saobraćaja na sajtu.

Kolačići ne mogu nauditi Vašem uređaju i dokumentima.

Više o kolačićima na stranici Politika kolačića.

PRAVA LICA ČIJI PODACI SE OBRAĐUJU

Pristanak za obradu podataka registrovani korisnik može da povuče u svakom trenutku u pisanom obliku čime gubi status registrovanog korisnika. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu saglasnosti pre opoziva korisnika. U slučaju nedozvoljene obrade podataka o ličnosti registrovani korisnik uživa sva prava u skladu sa Zakonom.

PROMENA USLOVA

Contrast zadržava pravo da u bilo kojem trenutku izmeni uslove korišćenja i neće biti odgovoran ni za kakve eventualne moguće posledice proizašle iz te promene. Promene stupaju na snagu u trenutku objavljivanja.

IZNOŠENJE PODATAKA O LIČNOSTI IZ REPUBLIKE SRBIJE

Contrast po potrebi koristi servere za skladištenje podataka o ličnosti koji se nalaze izvan Republike Srbije. Vašim pristankom za obradu podataka o ličnosti istovremeno dozvoljavate iznošenje vaših podataka o ličnosti izvan Republike Srbije, sve u skladu sa važećim propisima.

© 1998-2021 Contrast Uslovi korišćenja Privatnost