Narodni muzej u Kikindi | Muzeji Srbije

Narodni muzej u Kikindi prikazuje istoriju grada na nesvakidašnji način. Reč je o najstarijoj jednospratnici u gradu koja je prvobitno služila za potrebe administracije i suda i to sve do kraja Drugog svetskog rata. Zatim se do sedamdesetih godina prošlog veka koristila kao zatvor, a danas se popularno naziva Kurija što u prevodu sa latinskog znači sudnica.

Zgrada nekadašnjeg Magistrata Velikokikindskog dištrikta predstavlja kasnobaroknu građevinu i podignuta je 1839. godine, a Narodni muzej sa radom počinje 1946. godine.

U okviru Stalne postavke predstavljeno je osnivanje Kikinde polovinom 18. veka, a posebno se ističu uticaji multikulturalnosti i tradicionalni način života. Ona hronološki prikazuje razvoj grada i elemente kikindskog identiteta. Osim hronološkog prikaza, predstavljen je I urbanistički razvoj I nematerijalno kulturno nasleđe Kikinde. Među najvažnijim elementima identiteta izdvajaju se izložbe o mamutu, Opelu, žitu, Livnici, glini, železnici i tzv. Osmoj ofanzivi.

Muzejski fond čini više od 25 000 eksponata, a u Muzeju je izloženo nekoliko zbirki među kojima se izdvajaju:

  • Istorijska
  • Arheološka
  • Prirodnjačka
  • Etnološka
  • Umetnička zbirka

Etnološka zbirka sadrži oko 5 000 zanatskih, poljoprivrednih predmeta i predmeta domaće radinosti i podseća na nekadašnji način života na ovim prostorima.

Više od 13 000 predmeta pripada arheološkoj zbirci, a među najstarijima su eksponati sa mokrinske nekropole. Stari novac, pisana dokumenta i drugi predmeti čine muzejsku istorijsku zbirku. Najznačajnija dela likovne umetnosti i zbirka savremene umetnosti spadaju u umetničku zbirku, a herbarijumi, insektarijumi i preparirane životinje čine najmlađu zbirku Muzeja, prirodnjačku zbirku.

Narodni muzej u Kikindi

Najznačajniji muzejski eksponat je Kika, skelet ženskog stepskog kratkodlakog mamuta star oko pola miliona godina. U pitanju je veoma retki nalaz kod kojeg su sačuvane sve velike kosti, kljove i lobanja. Mamutica je i simbol grada, a njena kopija izložena je u dvorištu Narodnog muzeja u prirodnoj veličini.

Kikindski muzej čuva i jednu od tri najstarije Suvače u Evropi. Suvaču čini krov od biber crepa i kolo u okviru koje su bili upregnuti jedan ili pet pari konja. Danas se smatra pravim biserom narodnog graditeljstva i predstavlja spomenik kulture od izuzetnog značaja.

Iako se ubraja među najmlađe banatske varoši, na prostoru Kikinde sačuvani su tragovi života stari i više od sedam hiljada godina. A Muzej poseduje I jednu od najakustičnijih koncertnih sala u Vojvodini.

Kao jedna od najvećih turističkih atrakcija Kikinde, Narodni muzej prima posetioce od utorka do subote od 10h do 20h. Cena ulaznice iznosi 150 dinara, a za povlašćene kategorije stanovništva karta košta 100 dinara.