Muzej naivne i marginalne umetnosti u Jagodini | Muzeji Srbije

Nekadašnja Galerija samoukih likovnih umetnika u Svetozarevu, 2007. godine preimenovana je u Muzej naivne i marginalne umetnosti u Jagodini.

Ova jedinstvena institucija u kulturnom miljeu ne samo Jagodine, nego i čitave Srbije, sinonim je za očuvanje i afirmaciju slikara naive.

Muzej je osnovan 1960. godine i od tada se bavi promocijom, izlaganjem i konzervacijom jugoslovenskih i srpskih umetničkih dela naivne i marginalne umetnosti, a od 1994. godine i inostranih umetničkih radova.

Poseban pečat kulturnom nasleđu grada Jagodine daje zgrada Muzeja koja datira iz 1929. godine i pod zaštitom je Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Ovo autentično zdanje kasnije je restaurirano i prilagođeno muzejskim potrebama.

Muzej naivne i marginalne umetnosti, slika 1
Muzej naivne i marginalne umetnosti

Reprezentativna dela samoukih umetnika

Od tridesetih godina 20. veka do danas sačuvano je oko 2 500 skulptura, slika, grafika i crteža koji predstavljaju stalnu postavku Muzeja.

U svojim depoima Muzej čuva preko 3 500 dela nastalih u periodu od 30-ih godina prošlog veka do danas. Reč je o reprezentativnim radovima samoukih srpskih umetnika, stvaralaca iz republika bivše SFRJ, ali i klasika naivne i marginalne umetnosti iz Švedske, Turske, Brazila, Slovačke, Italije, Kipra, Nemačke, Francuske, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država, Bugarske, Mađarske i drugih zemalja.

Brojna su dela naših autora među kojima se posebno izdvajaju Sava Sekulić, Ilija Bašičević Bosilj, Emerik Feješ, Bogosav Živković, Vojislav Jakić i drugi.

Muzej naivne i marginalne umetnosti

Dokumentacioni centar Muzeja naivne i marginalne umetnosti je jedinstven i sadrži nekoliko celina:

  • kartoteku
  • fototeku
  • biblioteku
  • inventarne knjige
  • hemetoteku
  • dosijea autora i izložbi
  • CD i DVD-teku
  • dokumentaciju u elektronskoj formi

Zahvaljujući bogatom dokumentacionom fondu moguće je proučavanje celine i pojedinačnih delova naivne i marginalne umetnosti, kao i stručan istraživački rad.

Rodonačelnik takozvane „oparićke škole“ naive Janko Brašić i mnogi slikari „kovačičke škole“ naivne umetnosti svoje radove izlagali su u ovom jagodinskom muzeju.

Salon MNMU i Salon Oto Bihalji-Merin u Beogradu

Kao svojevrstan portal matične ustanove, u Beogradu deluje Salon Muzeja naivne i marginalne umetnosti gde su prikazana dela domaćih i svetskih umetnika. Jagodinskom muzeju pripada je i Salon Oto Bihalji-Merin u kojem je ovaj publicista, književnik i esejista proveo poslednje decenije života.

Salon Oto Bihalji-Merin osnovan je kao mali institut za proučavanje, nalazi se u Beogradu i predstavlja pravi dokumentacioni centar, ali je često i mesto gde se susreću kolekcionari naïve i umetnici iz zemlje i inostranstva.

Za sve koji vole ili cene naivnu i marginalnu umetnost, Muzej radi od utorka do petka od 10h do 17h i subotom od 11h do 15h. Unapred najavljene grupne posete mogu biti organizovane i van radnog vremena.