Narodni muzej u Aranđelovcu | Muzeji Srbije

Narodni muzej u Aranđelovcu nalazi se nedaleko od parka Bukovičke banje i posvećen je očuvanju duhovnog i materijalnog kulturnog nasleđa Aranđelovca i Topole. Jedna je od najznačajnijih turističkih atrakcija u gradu pod Bukuljom.

Zdanje u kojem se nalazi građeno je namenski za potrebe zavičajnog muzeja, a tradicionalno narodno graditeljstvo Šumadije ogleda se upravo u arhitekturi ovog spomenika kulture.

Narodni muzej u Aranđelovcu

Osnovan je 1981. godine, a brojni paleontološki, arheološki, istorijski i etnološki eksponati, kao i istorijsko-umetnički predmeti prate razvoj ovog dela Srbije.

Stalna muzejska postavka „Milenijumi“ beleži tragove prošlosti grada i okoline i prati njegov razvoj od kamenog doba, pa sve do 19. veka. Hronološki su prikazani fosilni ostaci životinja iz pećine Risovače. Posetiocima su dostupni ostaci mamuta, vuka, konja, džinovskog jelena, belog pećinskog lava, runastog nosoroga, a posebnu pažnju privlače ostaci skeleta pećinskog medveda. O neandertalskom čoveku koji je boravio u Risovači pre 50 000 godina danas svedoče kremene i koštane alatke koje se koristio i čuvaju se u arheološkoj zbirci.

Keramičke posude, žrtvenici, figurine i amuleti podsećaju na vinčansku kulturu, a izloženi su i predmeti iz metalnog doba i rimskog perioda, gde se posebno izdvajaju mermerna skulptura lava, nakit, alatke, kopče i ostaci rimske građevine.

SAVREM~1
Savremena umetnička keramika izložena u Narodnom muzeju Aranđelovca

O srednjovekovnom periodu svedoče fragmenti fresaka iz monumentalne crkve koja potiče s početka 14. veka. Noviju istoriju predstavljaju odlikovanja, vojnička oprema, oružje, lični predmeti vojnika koji su se borili u Prvom i Drugom svetskom ratu.

Etnografsku postavku čine staro posuđe, narodne nošnje, ognjište i predmeti koji pripadaju starim zanatima tipičnim za ovaj deo Srbije, poput opančarskog, abadžijskog, terzijskog ili kovačkog alata.

Period novije istorije prikazan je kroz oružje, vojničku opremu, odlikovanja i podseća na srpske ustanka protiv turske vlasti. Takođe, deo predmeta se odnosi na Prvi i Drugi svetski rat, odnosno na solunskog i austro-ugarskog vojnika. Među izloženim eksponatima posebno se ističe originalna puška Tanaska Rajića, a u etnografskom delu mogu se videti ognjište, staro posuđe, narodne nošnje, ali i predmeti koje su koristili stočari i ratari.

Deo postavke koji se odnosi na najnoviju istoriju predstavlja razvoj grada i Bukovičke banje. Fotoaparat iz 1931. godine, saobraćajna dozvola za fijaker, fotografije starog Aranđelovca, skamije i znamenite ličnosti ovoga kraja upotpunjuju muzejsku zbirku.

Posetiocima je dostupna i Retrospektivna izložba keramike. Zbirka umetničke keramike Narodnog muzeja u Aranđelovcu ima više od 600 predmeta i predstavlja jednu od najbogatijih zbirku u Evropi.

Narodni muzej u Aranđelovcu otvoren je radnim danima od 8h do 16h, a vikendom i praznicima posetioci mogu da ga posete od 10h do 14h. Cena ulaznice iznosi 150 dinara.