Arheološki muzej Đerdapa | Muzeji Srbije

Arheološki muzej Đerdapa u istočnoj Srbiji prikazuje istoriju Kladova i okoline koja se razvijala od praistorije do srednjeg veka. Dokumentarna građa ukazuje na nekadašnje lokalitete na širem prostoru Đerdapske klisure i svedoči o kulturnom nasleđu ovog kraja.

Jedan od dva arheološka i jedan od retkih specijalizovanih muzeja u našoj zemlji, Arheološki muzej Đerdapa sa radom počinje 1996. godine, a za njegove potrebe izgrađena je posebna zgrada.

Arheološki muzej Đerdapa
Arheološki muzej Đerdapa (FOTO: Danijel Nikolić)

U Muzeju se danas čuvaju predmeti stari više od deset milenijuma. Stalna postavka Arheološkog muzeja Đerdapa hronološki prikazuje praistorijski period, rimsko doba, ranovizantijsko razdoblje i srednji vek.

Zbrika Đerdap sadrži više do 1500 eksponata pronađenih na nekoj od stotinu lokacija u ovom delu Srbije. Muzejska građa podseća na kameno i metalno doba, stari i srednji vek i na razdoblje do kraja 16. veka.

Među izloženim eksponatima brojni su rariteti. Replike skulptura iz Lepenskog vira – Praroditeljka, Dunavska vila i Danubius odmah privuku pažnju posetilaca. Razume se, originalni primerci ovih figura su kao eksponati od izuzetnog značaja konzervirani i izloženi u Narodnom muzeju u Beogradu.

Figura Praroditeljka, replika iz Lepenskog vira
Figura Praroditeljka, replika iz Lepenskog vira (FOTO: Violeta Milković)

Glinene figure zemljoradnika iz Starčeva i Vinče, rogovi, kameni alat, kosti i grnčarija potiču iz perioda mlađeg kamenog doba (neolita). O ovom periodu svedoče i predmeti za zabavu i rekreaciju, pripremanje i čuvanje hrane, predmeti za ratovanje, kao i druga umetnička dela.

Predmeti iz rimskog doba podsećaju na osvajanja, vlast i život u doba Rimljana. Oni su u Stalnoj postavci najzastupljeniji, a osim vojne opreme izloženi su arhitektonski elementi građevina, mermerni portreti, stakleni, metalni i keramički predmeti, luksuzni nakit, zlatni novac i uljane svetiljke. Natpisi iz vremena Trajana i Dioklecijana ukazuju na burno doba Rimske imperije.

Trajanova tabla vidljiva je samo sa Dunava i predstavlja jedno od najznačajnijih zapisa o Trajanovim građevinskim aktivnostima na Dunavu. Kao važni primeri rimske arhitekture izdvajaju se, pored Trajanove table, i Trajanov kanal, most na Pontesu i utvrđenje Dijana.

9
Trajanova tabla (FOTO: Ratomir Veselinović)

Srednjovekovni period prikazuje dolazak Slovena u istočnu Srbiju, a o srednjem veku najbolje svedoče nalazi sa nekropola. Numizmatičke zbirke, glineni predmeti, metalni nakit i drago kamenje potvrđuju dominaciju i jak uticaj Vizantije na ovim prostorima. Na ulazu u Kladovo sačuvana je i srednjovekovna tvrđava Fetislam gde su pronađeni brojni predmeti koji oslikavaju život vojnika i žitelja tvrđave.

Zahvaljujući Stalnoj postavci Arheološkog muzeja Đerdapa i spomeničkim celinama jasno se uočava kako je nastala i na koji način se menjala kultura življenja duž Dunava u istočnoj Srbiji u prethodnih deset hiljada godina.

Arheološki muzej Đerdapa u Kladovi otvoren je za posetioce od utorka do nedelje od 9 do 17 časova. Cena ulaznice iznosi 300 dinara, dok su karte sa popustom od 50% predviđene za povlašćene kategorije posetilaca.