Muzej Srema u Sremskoj Mitrovici | Muzeji Srbije

 • Milica Brković
 • 2 min
 • 28. mart 2022.
 • Vodič

Muzej Srema nalazi se u Sremskoj Mitrovici i jedna je od glavnih turističkih atrakcija ovog grada. Podseća na prošlost ovog kraja od praistorije do kraja Drugog svetskog rata.

Po završetku Drugog svetskog rata 1946. godine osnovan je Gradski muzej Sremska Mitrovica, a za njegovo osnivanje posebno su bili značajni arheološki nalazi sačuvani iz doba rimskog grada Sirmijuma. Muzej dobija današnji naziv 1952. godine, a godinu dana kasnije u njegov sastav ulazi i Umetnička galerija. Danas Muzej čine:

 • Stalna muzejska postavka;
 • Lapidarijum
 • Muzej crkvene umetnosti
 • Istorijska postavka u Spomen parku u Sremskoj Mitrovici
 • Stalna istorijska postavka Srem
 • Stalna izložba o životu i radu komunista
 • Memorijalna izložba Rohalj baze
Muzej Srema (FOTO: Nikola Igračev)

U okviru Stalne arheološke postavke u lapidarijumu su izloženi kameni spomenici koji uglavnom potiču iz rimskog doba. Mermerni i krečnjački sarkofazi i nadgrobni spomenici ukrašeni su raznim natpisima i scenama iz mitologije, pa se na njima mogu videti, ne samo predstave o pokojnicima, već i fantastične životinje, lavovi ili scene iz mitova.

Sačuvan je i veliki broj žrtvenika, a posebno se izdvaja nadgrobni žrtvenik Titu Kominiju Severu, koji potiče još iz doba kada su Rimljani tek počeli da naseljavaju ove prostore.

U dvorištu je sačuvana i jedna prostorija gradske kuće koja je nekada prestavljala dvoranu za prijeme. Za nju je karakterističan pod prekriven mozaikom geometrijskih šara.

Muzejska postavka je predstavljena po prostorijama, pa je više od 170 eksponata izloženo u drugoj prostoriji gde posetioci mogu videti vojno oružje, odeću, opremu i diplome, kao i konjsku opremu, rimsko koplje, mačeve, strele, itd.

Kameni fragment sa motivom Apolona, u Lapidarijumu (FOTO: Muzej Srema)

U četvrtoj dvorišnoj prostoriji izložene su poljoprivredne alatke, a posebno se ističe veći kameni mlin. Rimske keramičke posude, bronzani predmeti za merenje, ali i pozorišne i pogrebne maske su u ovom muzejskom delu izložene.

Staklene i bronzane posude, ključevi, brave i nakit predstavljeni su u petoj prostoriji. Na posebnom postamentnu predstavljen je torzo boginje Minerve koji je pronađen tokom arheoloških istraživanja imperijalne palate.

Olovne ikone podunavskih konjanika, bronzane figurine, grobnica iz Čalme i skulpture Sirmijuma posebno privlače pažnju posetilaca. Mermerni štit sa glavom Meduze, kopija glave boginje Venere, skulptura boga Dionisa, glava mladića, glava boginje Tihe prezentovani su u ovo delu.

U šestoj prostoriji se nalaze rekonstruisani portreti rimskih imperatora koji su pronađeni na jednom od lokaliteta carske palate.

U Muzeju Srema se čuvaju i elementi paradnog zlatnog pojasa iz 7. veka koji je pripadao princu Avara. O avarskoj opsadi Sirmijuma krajem 6. veka svedoči i natpis sa opeke i to je ujedno poslednji antički natpis sačuvan na prostoru Panonije. O boravku germanskih plemena podsećaju predmeti pronađeni u njihovim grobovima poput vrhova strelica, kopči za pojas, staklenog ritona i različitog posuđa.

Za posetioce Muzej Srema radi radnim danima od 8h do 15h, a vikendom od 9h do 17h.

Tagovi

Kategorije: