Koridor 10 na PlanPlus mapi

Deonica međunarodnog autoputa E75 u dužini od nešto više od 26 kilometara, između Grdelice i Vladičinog Hana, posle šest godina konačno je završena i trebalo bi da bude otvorena za saobraćaj u subotu, 18. maja.

Završetkom i puštanjem u saobraćaj građevinski najizazovnije deonice autoputa, kroz Grdeličku klisuru, biće kompletiran južni krak Koridora 10 koji će Srbiju povezati od Batrovaca i Horgoša do Preševa, jedinstvenim autoputem koji bi se, u optimalnim uslovima, mogao preći za oko 5, odnosno 6 sati.

Novoizgrađena deonica autoputa prolaziće kroz dva savremeno opremljena tunela - Manajle (sa 1804 metra novi najduži tunel u Srbiji) i Predejane, a preko dve nove petlje biće omogućeno i uključenje i isključenje kod Predejana i Vladičinog Hana, gde bi uskoro trebalo očekivati i nove naplatne rampe. Kako se u Grdeličkoj klisuri javljaju brojna i obimna klizišta, koja su i tokom izvođenja radova stvarala mnogo problema, značajan deo ove deonice Koridora 10 opasan je zaštitnim bedemima i potpornim betonskim zidovima, u ukupnoj dužini od oko 15 kilometara. Osim modernih tunela, vijadukt i visoki mostovi Vrla i Džemen do, uz još desetak manjih mostova preko Južne Morave, učiniće ovu deonicu bržom, praktičnom, ali i atraktivnom za putovanje.

Na deonici autoputa između Grdelice i Vladičinog Hana, međutim, za sada ne postoje odmorišta - nema benzinskih stanica, toaleta i mesta za okrepljenje tokom puta. Ipak, predviđena su mesta na kojima bi u budućnosti ovako nešto moglo da se „pojavi“. Do tada, moteli Predejane i Džep biće, kao i do sada, jedine tačke u Grdeličkoj klisuri na kojima će putnici moći da predahnu od puta, a njima će se ubuduće pristupati preko nove petlje Predejane.

Detaljnu trasu tek završene deonice autoputa E75 možete videti, među prvima, na mapi PlanPlus.