Politika kolačića

U cilju efikasnije personalizacije sadržaja i postizanja najvišeg kvaliteta usluge, Sajt koristi kolačiće (cookies), odnosno prikuplja i obrađuje i podatke koji nisu lične prirode (tip internet pregledača (browsera-a), naziv internet provajdera, web stranice koje korisnik posećuje i dr.), kako bi upamtio korisnička podešavanja, omogućio vezu sa društvenim mrežama i imao pristup informacijama o načinu korišćenja Sajta.

Neki od kolačića su neophodni za pravilno funkcionisanje stranice, dok se drugi koriste za poboljšanje funkcionalnosti, performansa, oglašavanje i statistiku odnosno praćenje saobraćaja na sajtu.

Ove podatke Contrast čuva najviše dve godine od dana registracije ili poslednje aktivnosti na sajtu.

U nastavku možete pogledati koje kolačiće koristi PlanPlus, koja je njihova uloga i koji vremenski okvir obuhvataju: