Gradski prevoz u Užicu

Autobus
1 Duboki Potok - Krčagovo - Sevojno (kolonija) 1K Sevojno - Duboki potok - Sevojno 2 Turica - Sevojno (kolonija) 2A Turica - Senjak 3 Senjak - Sarića Osoje - Senjak 4 Užice AS - Sarića Osoje - Tatinac 5 Užice AS - Spasovnjača 6 Duboki Potok - Pijac - Sarića Osoje (vanredna linija) 7 Turica - Pijac - Sarića Osoje 10R Užice AS - Ribaševina - Trnava 10T Užice AS - Trnava 12 Užice AS - Bioska - Kremna 12A Užice AS - Bioska - Kremna - Mokra gora 12B Užice AS - Bioska - Kremna 12C Užice AS - Jasike - Bioska 12D Sevojno Portirnica - Bioska - Kremna 12E Sevojno Portirnica - Bioska - Kremna - Karaići 13 Užice AS - Grab - Kadinjača - Ponikve 13A Užice AS - Grab - Kadinjača 14 Užice AS - Jelova Gora - Prevedene Vode 14-1 Senjak - Prvi Partizan - Jelova Gora - Prevedene Vode 14A Užice AS - Jelova Gora 14A-1 Senjak - Prvi Partizan - Pora - Jelova Gora 14B Užice AS - Pora - Kovačnica 14B-1 Senjak - Prvi Partizan - Pora - Kovačnica 15 Užice - Turica - Sinjevac - Stapari - Ponikve 15A Užice AS - Volujac - Ponikve - Stapari 15B Užice AS - Volujac - Stapari 16 Senjak - Krčagovo - Ada - Zbojštica - Mramor 16A Senjak - Krčagovo - Ada - Lubanje - Zbojštica - Mramor 17 Ribar - Bela Zemlja - Ljubanjska Raskrsnica 18 Ribar - Bela Zemlja - Zabučje 19D Ribar - Drežnik - Ravni 19R Ribar - Ravni 20 Užice AS - Potočanje - Zlakusa 22 Užice AS - Gorjani - Rasadnik 22A Užice AS - Gorjani - Sevojno (kolonija) 24 Užice AS - Potočanje - Zlakusa - Gorjani - Krvavci 24A Užice AS - Krvavci - Zlakusa - Gorjani - Krvavci