Kupoprodaja nekretnina Subotica

Kupoprodaja nekretnina Subotica

Ukoliko ste u procesu kupovine ili prodaje nepokretnosti, onda Vam je najverovatnije potreban advokat u mnogim koracima tokom postupka prodaje ili kupovine. Pred Vama se nalazi spisak advokatskih kancelarija koje pružaju usluge i savete iz oblasti kupoprodaje nekretnina. Kupoprodaja nepokretnosti je složen pravni proces i često odluku u ovom procesu nije lako doneti, pa vam od pomoći mogu biti saveti advokata za nekretnine. Pre svega, izdvajamo ugovor o kupoprodaji nepokretnosti koji mora biti u pisanoj formi i sačinjava ga ovlaščeni advokat. Pored kupoprodajnog ugovora, pravni proces zahteva i niz durgih pravnih postupaka kao što su pribavljanje dokumentacije, pribavljanje izvoda iz listova nepokretnosti, sačinjavanje ugovora o izgradnji nepokretnosti, pribavljanje lokacijskih, građevinskih i upotrebnih dozvola, upisivanje u katastar nepokretnosti, zatim angažovanje stručnih lica za vršenje nadzora u toku izgradnje, zastupanje svih prava vezanih za realicaju ugovora o izgradnji nepokretnosti, legalizacija bespravno izgrađenih objekata i mnogih drugih dokumenata koji će Vam zatrebati u toku kupovine, izgradnje ili prodaje nekretnina.

Niste pronašli firmu koju ste tražili?

Upis novih objekata na PlanPlus je uvek dobrodošao.