Lizing kuće Novi Sad

3. OTP Lizing

Naša kompanija osnovana je 2003. godine pod nazivom TBI Leasing, pod kojim posluje do 2007. godine kada postaje NBG Lizing, proširujući paletu usluga koje...
  • (0)

Lizing kuće Novi Sad

Jedna od najčešćih dilema prilikom kupovine automobila ili poslovne opreme je - kredit ili lizing? Pa da razjasnimo - ako nemate dovoljno novca za željenu kupovinu, rešenje koje je umnogome povoljnije jeste upravo lizing. Za razliku od kredita, koji nekada može u značajnoj meri otežati život, tokom trajanja lizing ugovora predmet istog možete slobodno koristiti i njime profitabilno upravljati, a on će se naći u vašem vlasništvu tek po isplati poslednje rate. U suprotnom, možete ga jednostavno vratiti vlasniku. Putem finansijskog lizinga možete da izvršite ulaganje u biznis i nabavku poslovne opreme, putničkih i komercijalnih vozila, plovila, poljoprivredne opreme i mehanizacije, kako za pravna tako za fizička lica i preduzetnike. Pred vama su lizing kuće sa tačnim lokacijama i kontakt informacijama.

Niste pronašli firmu koju ste tražili?

Upis novih objekata na PlanPlus je uvek dobrodošao.