Štamparije Beograd

Destefiko boje - grafički dizajn i digitalna štampa

1. Destefiko boje - grafički dizajn i digitalna štampa

Destefiko boje - grafičko privredno društvo se već gotovo 30 godina bavi grafičkim dizajnom i pripremom za štampu, kao i uslugama digitalne štampe na raznim...
  • (0)
Fotokopirnica i štamparija Copy World BSK

2. Fotokopirnica i štamparija Copy World BSK

Fotokopirnica Copy World BSK smeštena je u blizini Vukovog spomenika, na lako pristupačnoj lokaciji iz kojeg dela grada da dolazite. Zahvaljujući kvalitetu...
  • (0)
Tomash Production - digitalna štampa

3. Tomash Production - digitalna štampa

Tomash Production raspolaže najsavremenijim mašinama za direktnu digitalnu štampu na tekstilu i kompjuterski vez. U potpunosti su kompjuterizovane i predstavljaju...
  • (0)
Niste pronašli firmu koju ste tražili?

Upis novih objekata na PlanPlus je uvek dobrodošao.