Reciklomati Beograd

Filter

Reciklomati Beograd

U vremenu podizanja svesti o važnosti očuvanja životne sredine i reciklaži, jedan od važnih aspekata je praktično podržati građane u tom smeru i omogućiti im da se ponašaju odgovorno. Reciklomati su pametne mašine za prikupljanje i sortiranje ambalažnog otpada. Ovi automatski kontejneri se nalaze na oko 25 mesta u Beogradu. Specifičnost reciklomata je što za svaki komad plastične, tetrapak, staklene ambalaže ili limenke korisniku nudi novčanu naknadu – u vidu dopune BusPlus kartice, mogućnosti doniranja u dobrotvrne svrhe ili uplate kredita na svoj moblini telefon. Na ovaj način građani su motivisani da osveste vrednost otpada i odgovorno se angažuju u njegovom prikupljanju, a time i u zaštiti životne sredine. Iako još uvek u razvoju, ekološka svest i angažovanost građana u recikliranju nije mala. Pogledajte niže gde možete pronaći reciklomate i organizujte svoj dan ili sedmicu posetom najbližem.

Niste pronašli firmu koju ste tražili?

Upis novih objekata na PlanPlus je uvek dobrodošao.