Osnovne škole Beograd

3. Montesori osnovna škola

Montesori osnovna škola realizuje jedinstveni pristup ostvarivanju programa kroz primenu Montesori pedagogije. Prva smo i jedina akreditovana Montesori...
  • (0)
Niste pronašli firmu koju ste tražili?

Upis novih objekata na PlanPlus je uvek dobrodošao.