Naknada štete Beograd

Filter
Advokatska kancelarija Radojević Beograd

1. Advokatska kancelarija Radojević Beograd

Advokatska kancelarija Radojević Beograd pruža sve vrste advokatskih usluga putem pružanja pravne pomoći klijentima u različitim pravnim oblastima.
  • (2)

Naknada štete Beograd

U pravnom smislu, šteta može da se podeli u dve kategorije: materijalnu ili nematerijalnu. Prouzrokovana šteta je izvor obligacija – izvor obaveza. Odgovornost za štetu se svodi na obavezu naknade, koja uglavnom u praksi podrazumeva novčanu naknadu štete.

Materijalne štete su namerno ili nenamerno naneta oštećenja, bilo da je reč o poktretnim (štete u saobraćaju) ili nepokretnim materijalnim dobrima. Naknada materijalne štete sastoji se u restituciji, odnosno povraćaju materijalnih dobara u stanje pre štete. Restitucija može biti naturalna što je uspostavljanje ranijeg stanja i novčana koja podrazumeva iznos kojom se plaća naneta šteta.

Naknada nematerijalne štete može se otkloniti na dva načina - moralnom satisfakcijom i materijalnom satisfakcijom. Moralna satisfakcija predstavlja javno izvinjenje, objavljivanje presude ili ispravke koje su oštećenom nanele nematerijalnu štetu, povredu prava ličnosti. Novčana naknada za nemataterijalnu štetu odnosi se na slučajeve fizičkih bolova, duševnih bolova, povrede ugleda časti slobode ili prava ličnosti, smrti bliskog lica, bolova i straha, zloupotrebe odnosa podređenosti, kao i neka druga dela protiv dostojanstva ličnosti i morala.

Za sudske postupke naknade štete je nadležan sud i u ovim postupcima je neophodan advokat. U slučaju da ste pretrpeli ili prouzrokovali štetu, obratite se za pravna pomoć. Pred Vama je spisak advokatskih kancelarija koje su specijalizovana za postupak naknade štete. 

Niste pronašli firmu koju ste tražili?

Upis novih objekata na PlanPlus je uvek dobrodošao.