Lizing kuće Beograd

8. OTP Lizing

Naša kompanija osnovana je 2003. godine pod nazivom TBI Leasing, pod kojim posluje do 2007. godine kada postaje NBG Lizing, proširujući paletu usluga koje...
  • (0)

Lizing kuće Beograd

Jedna od najčešćih dilema prilikom kupovine automobila ili poslovne opreme je - kredit ili lizing? Pa da razjasnimo - ako nemate dovoljno novca za željenu kupovinu, rešenje koje je umnogome povoljnije jeste upravo lizing. Za razliku od kredita, koji nekada može u značajnoj meri otežati život, tokom trajanja lizing ugovora predmet istog možete slobodno koristiti i njime profitabilno upravljati, a on će se naći u vašem vlasništvu tek po isplati poslednje rate. U suprotnom, možete ga jednostavno vratiti vlasniku. Putem finansijskog lizinga možete da izvršite ulaganje u biznis i nabavku poslovne opreme, putničkih i komercijalnih vozila, plovila, poljoprivredne opreme i mehanizacije, kako za pravna tako za fizička lica i preduzetnike. Pred vama su lizing kuće sa tačnim lokacijama i kontakt informacijama.

Niste pronašli firmu koju ste tražili?

Upis novih objekata na PlanPlus je uvek dobrodošao.