Defektološke ordinacije Beograd

Defektološke ordinacije Beograd

Pred Vama je spisak defektoloških ordinacija u Beogradu i gradovima Srbije, specijalizovanih za rad sa decom i omladinom sa smetnjama u psihofiziološkom razvoju. U njima se tretira veliki broj psihofizioloških poremećaja među kojima se, kao najkompleksniji, izdvajaju autizam i cerebralna paraliza, zatim Aspergerov sindrom, razvojna disfazija, pervazivni razvojni poremećaji i drugi. Takođe, ako Vaše dete ima poteškoće u učenju ili pak problem sa hiperaktivnošću, tikovima ili noćnim mokrenjem, defektološke ordinacije nude čitav niz tretmana za lečenje istih – rad sa psihologom, reedukacija psihomotorike, muzikoterapija i senzorna terapija, radionice za socijalne veštine i fizička aktivnost.

Niste pronašli firmu koju ste tražili?

Upis novih objekata na PlanPlus je uvek dobrodošao.