Daktilografske usluge Beograd

Daktilografske usluge Beograd

Daktilografske usluge podrazumevaju svaku vrstu unosa podataka u elektronskom obliku. Profesionalno firme pružaju usluge tehničkog oblikovanja teksta prema predlogu koji dostavljate, bilo da je reč samo o prekucavanju teskta, ili pak unosa teksta i podataka u različite programe ili aplikacije. Obično se radi transfer rukom pisanih dokumenata, ali pored unosa teksta, radi se i proces oblikovanja teksta, zatim obeležavanje stranica, margina, kao i unos tabela, kolona, crteža i fotografija. Pored usluge prekucavanja i oblikovanja teksta vrši se i korektura, kao i lektura, tako da savetujemo da ovaj posao prepustite profesionalcima. Cena daktilografskih usluga se formira na osnovu broja reči, veličine slova i pasusa, kao i unosa dodatnih elemeneta, crteža ili fotografija. Urađen tekst dobijate u elektronskom formatu u vrlo kratkom roku, s obzirom da daktilografi poseduju veštinu slepog kucanja i vrlo su iskusni u formatiranju i oblikovanju teksta.

Niste pronašli firmu koju ste tražili?

Upis novih objekata na PlanPlus je uvek dobrodošao.