Bušenje bunara Beograd

Bušenje bunara Beograd

Bunari su nekada bili sastavni deo većine domaćinstva u Srbiji dok danas, zahvaljujući vodovodu, uglavnom imaju simboličnu ili čak dekorativnu funkciju u dvorištu. Ipak, bušenje bunara nije zamrlo jer je potreba za čistom i pitkom vodom neprolazna. Štaviše, bunari danas ne moraju da služe samo kao izvor pijaće vode, već se voda iz bunara može koristiti i za navodjanavje, za toplotne pumpe ili u građevinarstvu. Bušenje bunara se uz pomoć novih tehnologija danas obavlja znatno brže i efikasnije nego što je to bilo u prošlosti. Stoga je bušenje bunara ponekad i isplativije rešenje, u zavisnosti od potreba za vodom. Pred Vama je spisak kompanija koje se profesionalno bave ispitivanjem terena, pronalaženjem idealne lokacije i na kraju bušenjem bunara.

Najčešće postavljana pitanja

  • Kako odrediti dubinu bunara?
  • Koliko će bunar biti dubok zavisi od hidrogeološke i geološke građe područja. S obzirom na to da bunarska voda potiče od podzemnih vodonosnih slojeva, ovi slojevi se nalaze na različitoj dubini. Ipak, na nekim terenima dubina bunara se može okvirno pretpostaviti, dok se u nekim situacijama konačno određivanje dubine vrši tek nakon završenog bušenja.
  • Da li može da se odredi kapacitet bunara?
  • Ne postoji način da se unapred odredi količina i kvalitet vode u bunaru dok se ne sprovede bušenje. Kvalitet vode se određuje tek kada se pumpa postavi i izvrše merenje, uzimanje uzorka i laboratorijske analize.
  • Zašto je voda u bunaru mutna?
  • Ako je bunarska voda mutna, onda to znači da je potrebno čišćenje i revitalizacija bunara, a nekada je to znak da je bunar lociran na pogrešnom mestu. Jedan od uzroka može da bude i povezanost podzemnog toka i lokacije zagađene materije, kao i nedovoljno stručno uzorkovanje vode za analizu.
  • Da li stari bunar može da se popravi ili osposobi?
  • Revitalizacija bunara je moguća ukoliko nije došlo do nekog ozbiljnijeg oštećenja cevi i bunarskog filtera. Zahvaljujući snimku podvodne kamere utvrđuje se o kakvom je problem reč, a zatim i da li ima smisla popravljati oštećenu cev ili filter.
  • Koju veličinu pumpe odabrati za bunar?
  • Da bi se izabrala odgovarajuća pumpa za bunar, potrebno je u obzir uzeti nekoliko faktora, a to su kapacitet i dubina bunara, nivo vode, dimenzije cevi, itd. Tek kada se sve razmotri, onda se određuje i koja će pumpa odgovarati.
Niste pronašli firmu koju ste tražili?

Upis novih objekata na PlanPlus je uvek dobrodošao.