The International School of Belgrade

Pohađanje internacionalnih škola obično vezujemo za decu stranih državljana, diplomata ili ljudi na privremenom radu u Srbiji. Internacionalne škole, takođe, mogu biti pravo rešenje i za decu čiji roditelji potiču iz različitih zemalja ili govore različitim jezicima. A u želji da svoju decu odmalena usmere na učenje stranih jezika, u međunarodne škole i predškolske ustanove svoju decu neretko upisuju i roditelji iz Srbije. Škole koje povezuju decu različitih jezika i kultura, i usklađuju program na jednom nadnacionalnom nivou, omogućavaju detetu kvalitetnije obrazovanje, savladavanje stranog jezika do perfekcije i otvaraju mu vrata ka svetu. Pred Vama se nalazi spisak internacionalnih škola – od predškolskih, preko uže specijalizovanih, do srednjih škola i gimnazija. Pogledajte njihove prezentacije i informišite se o uslovima upisa, programu, nastavnom kadru i cenama školarine.