Gradski prevoz

 • Beograd

  Javno komunalno Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd, stanovnike Beograda prevozi na 10 tramvajskih, 7 trolejbuskih i 119 autobuskih linija. Ukupna dužina mreže linija gradskog prevoza je 1740 km.

  Mreža linija je podeljena u 4 zone od čega zavisi i cena prevoza. Sve informacije o cenama karata za pojedinačnu vožnju, kao i cene pretplatnih karata možete naći na sajtu GSP-a i BusPlus-a.

  GSP Beograd
  Kneginje Ljubice 29, 11000 Beograd
  Telefon: 011/366-4000
  http://www.gsp.co.rs

 • Niš

  Javno komunalno preduzeće Direkcija za javni prevoz Grada Niša, prevozi stanovnike Niša na gradskim i prigradskim linijama na 14 gradskih i 37 prigradskih autobuskih linija.

  Mreža linija je podeljena u 4 zone od čega zavisi i cena prevoza. Sve o cenama za pojedinačne karte, kao i polumesečne i mesečne karte možete pronaći na sajtu Direkcije za javni prevoz Grada Niša.

  Javni gradski prevoz Niš
  Generala Milojka Lešjanina 8, 18000 Niš
  Telefon: 018/505-655
  http://jgpnis.rs

 • Novi Sad

  Javno gradsko saobraćajno preduzeće Novi Sad – JGSP, prevozi stanovnike Novog Sada na 115 autobuskih linija. Javni gradski prevoz obuhvata gradske, prigradske i međumesne linije.

  Postoji nekoliko vrsta pretplatnih karata: karte za đake i studente, za penzionere, za građane, za zaposlene i karte za korisnike materijalnog obezbeđenja. Sve informacije o cenama karata možete naći na sajtu JGSP.

  JGSP Novi Sad
  Futoški put 46, 21000 Novi Sad
  Telefon: 021/444-856
  http://www.gspns.co.rs

 • Užice

  Odeljenje za gradski saobraćaj - JP "Užice razvoj"
  Vukole Dabića 1-3, 31000 Užice
  Telefon: 031/602-620
  http://www.gradskiprevozuzice.info

 • © 1998-2021 Contrast Uslovi korišćenja Privatnost