Tehnička podrška CD verzije

1. Microsoft .NET framework 2.0 download

Instalacioni fajl za .NET framework 2.0 možete preuzeti ovde.

21.10.2009 Odnosi se na: PlanPlus 10; PlanPlus 2006


2. Input string was not in a correct format.

Potrebno je obrisati korisničke podatke u registry-ju.

 • Reg fajl za PlanPlus 10 možete preuzeti ovde
 • Reg fajl za PlanPlus 2006 možete preuzeti ovde

16.10.2009 Odnosi se na: PlanPlus 10; PlanPlus 2006


3. Could not load file or assembly 'System.EnterpriseServices.Wrapper.dll' or one of its dependencies

Potrebno je instalirati ServicePack1 za Microsoft .NET framework 2.0.
Instalaciju možete preuzeti ovde

12.03.2009 Odnosi se na: PlanPlus 10


4. System.TypeLoadException Could not load type 'eg' from assembly 'IzvrsavanjeUPozadini, Version=1.0.2085.36889, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'

Potrebno je instalirati najnoviju dopunu za PlanPlus 10.
Dopunu možete preuzeti ovde

12.03.2009 Odnosi se na: PlanPlus 10


5. Greška pri instalaciji - Error: 2738; Error 1720

Na našem instalacionom disku u folderu 'Podrška' nalazi se folder 'Windows Script 5.6'. Arhivu možete preuzeti i ovde.

U zavisnosti od verzije Vašeg Windowsa, udite u jedan od sledećih foldera:

 • Windows 2K XP (Windows 2000, Windows XP)
 • Windows 98 ME NT (Windows 98, Windows Millenium, Windows NT)

Pokrenite instalaciju koja se nalazi u tom folderu.
Pokrenite instalaciju programa Contrast PlanPlus. Trebalo bi da sve bude u redu.

12.03.2009 Odnosi se na: PlanPlus 10; PlanPlus 2006


6. Internet dopuna - Missing definition for required runtime implemented delegate method

Instalirajte ‘Microsoft .NET Framework 1.1’ čija instalacija se nalazi direktno na našem CD-u, tamo gde i ‘Setup.exe’ a zove se ‘dotnetfx.exe’.

Programi koji su namenjeni odredjenoj verziji Microsoft .NET Framework tehnologije (recimo, Contrast PlanPlus 2006 za verziju 1.1) zahtevaju postojanje baš te verzije. Da naglasimo, instaliranje više verzija Microsoft .NET Framework (recimo, 1.0, 1.1, 2.0, 3.0, 3.5, 4.0) nema nikakvih negativnih posledica po operativni sistem.

12.03.2009 Odnosi se na: PlanPlus 2006


7. Access denied; Generic failure; Provider failure; Critical error; Not found; No such interface supported; Message __ Source winmgmt; The format of the file 'System.Management' is invalid

Potrebno je instalirati najnoviju dopunu za PlanPlus 2006.
Dopunu možete preuzeti ovde

12.03.2009 Odnosi se na: PlanPlus 2006


8. Application has generated an exeption that could not be handled

U folderu ‘Podrška’ na našem CD-u postoji program ‘ImaLiDotNeta.exe’. Ako postoji folder ‘Microsoft .NET Framework’, nalazi se u njemu, a ako ne postoji – onda se nalazi direktno u folderu ‘Podrška’.

Pokrenite taj program. Ako ne javi poruku “Microsoft .NET Framework 1.1 je uspešno instaliran.”, onda je potrebno instalirati ‘Microsoft .NET Framework 1.1’ čija instalacija se nalazi direktno na našem CD-u, tamo gde i ‘Setup.exe’ a zove se ‘dotnetfx.exe’.

12.03.2009 Odnosi se na: PlanPlus 2006


9. Culture name 'sr-sp-latn' is not supported. Parameter name; name

Potrebno je instalirati najnoviju dopunu za PlanPlus 2006.
Dopunu možete preuzeti ovde

Ukoliko koristite Windows XP neophodno je da instalirate i Microsoft .NET framework 1.1, a ukoliko koristite Windows Vista instalirajte .NET framework 1.1 samo ako i dalje budete imali isti problem.

12.03.2009 Odnosi se na: PlanPlus 2006


10. Failed to load resources from resource file

Prvo što treba da proverite je regionalno podešavanje na Vašem računaru koristeći opciju Regional Setting koja se nalazi u Control Panel-u. Ako je regionalno podešavanje postavljeno na Serbian (Latin, Bosnia and Herzegovina), promenite ovo podešavanje na Serbian (Latin).

Drugo proverite da li se u folderu C:\Program Files\Contrast\Contrast PlanPlus 2006 nalaze sledeći fajlovi:

 • axinterop.shdocvw.dll
 • contrastkontrole.dll
 • ikonicezamapu.resources
 • interop.shdocvw.dll
 • izvrsavanjeupozadini.dll
 • legenda.resources.dll
 • PlanPlus2006.exe
 • PlanPlus2006.exe.manifest
 • slicice.resources.dll
 • sr\PlanPlus2006.resources.dll
 • sr-SP-latn\PlanPlus2006.resources.dll

12.03.2009 Odnosi se na: PlanPlus 2006


11. Font 'Arial' doesn't support style 'Regular'

Izgleda da na Vašem računaru ne postoji ispravan font Arial.
Preuzmite ga odavde, pa ga instalirajte (Control Panel -> Fonts -> File -> Install New Font...).

12.03.2009 Odnosi se na: PlanPlus 2006


12. Font 'Tahoma' does not support style 'Regular'

Izgleda da na Vašem računaru ne postoji ispravan font Tahoma.
Preuzmite ga odavde, pa ga instalirajte (Control Panel -> Fonts -> File -> Install New Font...).

12.03.2009 Odnosi se na: PlanPlus 2006


13. Neuspela konekcija ka sistemskoj bazi; The procedure entry point

Verovatno Vam nije u redu Windows-ova komponenta “MDAC 2.8”.

 • Ako koristite Windows XP SP2 ili noviji – moraćete da uradite Repair Windows-a.
 • Ako koristite Windows XP SP1 ili stariji operativni sistem:

Proverite da li na našem disku, u folderu “Podrška” postoji folder “MDAC 2.8”.
   - Ako postoji a koristite XP, pokrenite fajl u čijem se imenu nalazi XP, a ako koristite neki stariji Windows – pokrenite onaj drugi fajl.
   - Ako ne postoji idite na www.microsoft.com pa u downloads a tamo unesite kriterijum za pretragu “MDAC 2.8”. Odaberite verziju koja odgovara Vašem operativnom sistemu.

12.03.2009 Odnosi se na: PlanPlus 2006


14. Program ne može nastaviti rad ako servis Windows Management Instrumentation nije aktivan

Idite u ‘Control Panel’, pa u ‘Administrative Tools’, a onda otvorite ‘Services’. Tu ćete pri dnu liste naći ‘Windows Management Instrumentation’. Desnim klikom na njega i odabirom opcije ‘Properties’ otvoriće se prozor u kojem bi trebalo da pogledate šta je odabrano pod ‘Startup Type’ (ako ne piše ‘Automatic’, upravo to odaberite iz liste, a ako je tako već bilo, neka i ostane). Pogledajte šta piše u ‘Service Status’, ako je to ‘Started’, ne radite ništa, a ako ne piše ‘Started’ kliknite na dugme OK, i restartujte računar.

12.03.2009 Odnosi se na: PlanPlus 2006


15. Resource lookup failed - infinite recursion detected. Resource name Argument_CultureNotSupported

Problem koji imate je redak defekt u .NET Framework-u za koji ne postoji druga mogućnost ispravke osim reinstalacijom, mada ni to ponekad ne donosi rezultate do ponovne instalacije operativnog sistema. Idite u Control Panel, pa na Add/Remove Programs. Ako u listi naiđete na Microsoft .NET Framework 1.1 kliknite na Remove da bi ga deinstalirali. Zatim ponovo instalirajte ovu komponentu dvoklikom na fajl dotnetfx.exe koji se nalazi u osnovnom direktoriju našeg instalacionog diska.

12.03.2009 Odnosi se na: PlanPlus 2006


16. The currency separator information specified in the NumberFormatInfo is ambiguous for parsing

Idite u Control Panel, pa u Regional and Language options, pa na dugme Customize, a tamo se uverite da su decimalna tacka (Decimal symbol) i separator hiljada (Digit grouping symbol) različiti znaci – ukoliko je jedno tačka, drugo mora biti zarez. To će rešiti grešku koju Vam program javlja prilikom pokretanja.

12.03.2009 Odnosi se na: PlanPlus 2006


17. The Microsoft Jet database engine could not find the object Expr1005

Verovatno Vam nije u redu Windowsova komponenta “MS Jet 4.0”.

Da bi sa sigurnošću ustanovili da li je to slučaj, prekopirajte sadržaj direktorijma Podrska\MS Jet 4.0\RadiLiJet koji se nalazi na našem instalacionom disku na lokalni disk i odatle startujte fajl RadiLiJet.exe.

Ukoliko ovaj prigram ne prijavi da je uspešno pročitao 500 slogova, zavisno od verzije operativnog sistema koji koristite pokrenite instalaciju MS Jet 4.0 komponente koja se nalazi u direktorijumu Podrska\MS Jet 4.0:

 • Windows 98/NT - Jet40SP8_9xNT.exe>
 • Windows Me - jet40sp8_Wme.exe
 • Windows 2000 - Windows2000-KB829558-x86-ENU.exe
 • Windows Server 2003 - WindowsServer2003-KB829558-x86-ENU.exe
 • Windows XP - WindowsXP-KB829558-x86-ENU.exe

Ako ovi fajlovi ne postoje na našem instalacionim disku idite na www.microsoft.com pa u downloads a tamo unesite kriterijum za pretragu “MS Jet 4.0”. Odaberite verziju koja odgovara Vašem operativnom sistemu.

Medutim, pre navedene procedure molimo Vas da proverite i regionalno podešavanje na Vašem računaru koristeći opciju Regional Setting koja se nalazi u Control Panel-u. Ima korisnika koji su imali problema sa JET komponentom kada im je regionalno podešavanje bilo postavljeno na Serbian (Latin, Bosnia and Herzegovina). Ako je ovo slucaj i na Vašem računaru promenite ovo podešavanje na Serbian (Latin).

12.03.2009 Odnosi se na: PlanPlus 2006


18. The procedure entry point GetIUMS could not be located in dynamic link library MSDART.DLL

Verovatno Vam nije u redu Windows-ova komponenta “MDAC 2.8”.

Ako koristite Windows XP SP2 – moraćete da uradite Repair Windowsa.

Ako koristite Windows XP SP1 ili stariji operativni sistem: Proverite da li na našem disku, u folderu “Podrška” postoji folder “MDAC 2.8”.
   - Ako postoji a koristite XP, pokrenite fajl u čijem se imenu nalazi XP, a ako koristite neki stariji Windows – pokrenite onaj drugi fajl.
   - Ako ne postoji idite na www.microsoft.com pa u downloads a tamo unesite kriterijum za pretragu “MDAC 2.8”. Odaberite verziju koja odgovara Vašem operativnom sistemu.

 • Kliknite Start pa Run, zatim ukucajte cmd i kliknite OK
 • Ukucajte sledeći tekst i pritisnite ENTER
  copy %windir%\system32\dllcache\msdart.dll %windir%\system32
  Pažnja: Kad vas sistem bude pitao da li želite da prepišete postojeći fajl pritisnite Y
 • Ukucajte exit i pritsnite ENTER da bi izašli iz Command Prompt-a

12.03.2009 Odnosi se na: PlanPlus 2006


19. The type initializer for System.Management.ManagementPath threw an exception

Potrebno je instalirati najnoviju dopunu za PlanPlus 2006.
Dopunu možete preuzeti ovde

12.03.2009 Odnosi se na: PlanPlus 2006


20. PlanPlus 2006 i Windows Vista

Ako ste PlanPlus 2006 kupili pre marta 2007. da bi mogli da ga koristite na Microsoft Vista operativnom sistemu potrebno je da preuzmete i instalirate dopunu koju možete naći ovde.

Novije verzije PlanPlus‑a u koje je ugrađena ova dopuna su prilagođene Visti bez dodatnih intervencija.

12.03.2009 Odnosi se na: PlanPlus 2006


PlanPlus CD verzija
© 1998-2019 Contrast Uslovi korišćenja Privatnost Prijavite promenu