Besplatne dopune za CD verziju

PlanPlus 10 dopuna 9 - ver. 3.0.4001.24990, 26.10.2017.

Dopuna 9 CD verzije PlanPlus 10 sadrži najnovije izmene na mapama i objektima. Ucrtane su nove saobraćajnice i sada je 100% teritorije pokriveno uličnom mrežom. PlanPlus poslovni katalog sada sadrži podatke o više od 70.000 javnih i poslovnih objekata.

Napomene:
   - Ova dopuna sadrži sve prethodne dopune i nije neophodno instalirati prethodne dopune.
   - Za instalaciju je potrebno da imate instaliran PlanPlus 10.
   - Dopuna nije namenjena CD verziji PlanPlus 2006.


PlanPlus 2006 dopuna 4 - ver. 1.3.3474.27284, 28.07.2009.

Ispravljen problem sa pretragom najkraćeg puta. Omogućena aktivacija nakon ukidanja planplus.co.yu domena i prebacivanja na planplus.rs.

Napomena:
   - Ova dopuna sadrži sve prethodne dopune i nije neophodno instalirati prethodne dopune.
   - Za instalaciju je potrebno da imate instaliran PlanPlus 2006.


PlanPlus CD verzija
© 1998-2019 Contrast Uslovi korišćenja Privatnost Prijavite promenu